Istoric Bazalt | Olhib Bazalt | Exploatarea bazaltului | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

Istoric

Istoria exploatării și prelucrării pietrei naturale în carierele societății începe în sec XLX.
Cariera Racoș a fost deschisă în anul 1880 de frații Glassner din Budapesta, tehnologia de extracție, sfărâmare și sortare fiind în totalitate manuală, în 1896
mica firmă a fraților Glassner devine societate anonimă pe acțiuni "S.A. Carierele de piatră de granit Poieni".

Cariera Racoș producea numai agregate pentru drumuri. Dezvoltarea carierei a fost favorizată în urma adoptătrii în 1890 a unei legi care stimula modernizarea rețelei rutiere imperiale din Austro-Ungaria. Societatea anonimă "Carierele de piatră de granit Poieni" își continuă activitatea și după 1918, dar își mută sediul de la Budapesta la Cluj. Cariera Racoș a fost naționalizată la 11 iunie 1948. În ceea ce privește tehnologia de exploatare în cariere, aceasta era cu totul rudimentară și a rămas neschimbată până în preajma anilor 1937, cu excepția carierei Racoș unde cioplitura se realiza cu mașini de despicat piatra prin impact, fabricate în 1905 la Budapesta. Perforarea se executa manual cu baramina, pușcările se făceau cu cantități mici de explozivi în găuri izolate, spargerea pietrei se făcea cu șpițul, barosul și pana (la piatra brută) și cu ciocane cu coadă lungă (la sorturile mici). Mâna de lucru era recrutată din satele invecinate și era alcătuită din țărani fără nici o calificare profesională.

Muncitorii calificați, erau la început străini (majoritatea italieni), dar numărul acestora a început să scadă după 1930, când s-au deschis o serie de școli profesionale în Transilvania.
Treptat după 1937, dar mai ales după al doilea război mondial se inaugurează o vastă campanie de înlocuire a procedeelor manuale de exploatare, prin introducerea unor utilaje de capacități mici și mijlocii.
O lăudabilă inițiativă a inginerilor Nicolae Mândricel și Francisc Seiman de la întreprinderea de Cariere și Balastiere Brașov, conduce la realizarea în 1956 a primului granulator românesc, M.S., asimilat după modelul granulatoarelor germane și preluat în producție la uzinele Progresul Brăila.

După 1977 și mai ales în perioada anilor '80 și '90 are loc modernizarea tehnologică a proceselor de producție (concasoare de mare capacitate C 12090, granulatoare GRI O, ciururi vibratoare de 12 mp., benzi transportoare de mare capacitate, foreză Roc 848 - HC Atlas Copco).
O realizare remarcabilă a întreprinderii de Cariere și Balastiere Brașov a fost la sfârșitul anilor '70 introducerea în fabricație pentru prima dată în România a pietrei sparte poliedrice (actuala piatră spartă calitatea I) pentru balastarea liniilor de cale ferată.
 

Caracteristicile bazaltului

Traditie si continuitate in
exploatarea bazaltului:

Eleganța și durabilitatea bazaltului sunt dovedite, de aceea încurajăm folosiți acest material în construcții civile sau industriale. 
Mai mult
 

Certificare ISO 9001

S.C. OLHIB S.R.L are implementat și menține un sistem de management al calității conform cerințelor din standardul ISO 9001:2008 pentru următoarele activități: "Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei".
Vezi certificat

OLHIB - Furnizor feroviar

Autorizație de furnizor feroviar pentru: "Extragerea și prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale ferată".
Vezi autorizatie